Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

باسمه تعالی

پیشنهاد
مشاوره چابک‌سازی، کیفیت‌بخشی، ارتقای معماری و پایش و پیشرفت نرم‌افزارتیم چکاپ، شرکت مشاوران نرم‌افزاری اعوان
دی‌ماه 1399

 
 _Toc60310797

بخش 1- مقدمه

 1-1 هدف

این سند شامل پیشنهاد همکاری با موضوع «مشاوره در زمینه چابک‌سازی فرایندهای توسعه نرم‌افزار، ارزيابی و ارتقای معماری نرم‌افزار و تضمین کیفیت نرم‌افزار» می‌باشد. جهت اخذ اطلاعات بیشتر به آدرس checkup@asta.ir مکاتبه فرمایید.

2-1 محدوده

این سند به بیان نیازهای کارفرما، موضوعات خدمات مشاوره و مدل همکاری می‌پردازد. امور حقوقی و اداری در این سند نمی‌گنجد.

3-1 محدودیت‌ها و ملاحظات


4-1 ساختار سند

بخش دوم به موضوع و مدل همکاری می­‌پردازد.

بخش سوم به روند انتخاب سامانه‌های هدف برای شروع این همکاری می‌پردازد.

بخش چهارم به هزینه و زمان‌بندی پیشنهادی همکاری اختصاص دارد.

بخش پنجم در برگیرنده سوابق مرتبط «شرکت اعوان» می‌­باشد.

بخش 2- موضوع و نحوه همکاری

کارفرمای محترم مسئولیت توسعه یا آماده‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری حساس و پیچیده متعددی را بر عهده دارد. از این رو مایل است استانداردهای کاری خود را از جنبه‌های مختلف ارزيابی نماید و آن‌ها را ارتقا دهد. از جمله:

 • ارزيابی و بهبود معماری سامانه‌های جدید و سامانه‌های فعلی
 • ارزيابی و بهبود امور مرتبط با تضمین کیفیت نرم‌افزار همچون تست، نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری، و ...
 • ارزيابی و بهبود فرایند توسعه نرم‌افزار، شامل الگوها و فرایندهای کار تیمی و مدیریت پروژه
 • ارزيابی و بهبود رویکردهای کلان و استراتژی‌های فنی موجود در تیم‌های توسعه و بهره‌برداری نرم‌افزار

جهت تامین نیازهای فوق‌الذکر مجموعه‌ای از «خدمات کارشناسی» در کنار برخی «محصولات آماده تحویل» قابل ارائه می‌باشد.

1-2 خدمات کارشناسی

بخش اصلی این مدل همکاری به ارائه مجموعه‌ای از خدمات مشاوره اختصاص دارد. در این راستا در این بسته خدماتی، گام‌های زیر طراحی شده است. البته این گام‌ها به شکل تکرارشونده و افزایشی (Iterative&Incremental) اجرا خواهند شد. به این معنی که در هر دوره زمانی، گام‌ها اجرا می‌شوند و سپس وضعیت پروژه بازبینی می‌شود و با طرح جدید، همان گام‌ها تکرار خواهند شد.

گام یک) مستندسازی و ثبت وضعیت موجود

 • آشنایی کلی و ارزیابی عمومی
  • آشنایی با فضای کلی پروژه‌های کارفرما از جمله موضوعات پروژه‌ها و فناوری‌های مورد استفاده
 • تشخیص کاستی‌های پراولویت از منظر مدیران و کارشناسان
 • تهیه سند معماری برای سامانه‌های منتخب
 • تهیه سند طرح تضمین کیفیت برای سامانه‌های منتخب
 • تهیه سند فرایند توسعه نرم‌افزار برای سامانه‌های منتخب
 • تهیه سند ارتباطات سامانه با سایر سامانه‌ها
 • تهیه و بصری‌سازی شناسنامه جامع سامانه‌ها و نقشه‌ ارتباطات سامانه‌ها
  • تهیه نقشه سرویس‌ها و سامانه‌های مختلف و ارتباطات آن‌ها به جهت ارائه دید کلان مدیریتی و مدیریت فنی جهت رصد و بازآرایی معماری سامانه‌ها

در این مرحله، آموزش‌های لازم مانند آموزش مستندسازی معماری نرم‌افزار، طرح تضمین کیفیت و فرایند توسعه نرم‌افزار هم داده می‌شود.

گام دو) ارزیابی

 • ارزیابی و تعیین سطح بلوغ سامانه‌های مورد نظر از منظرهای:
  • معماری نرم‌افزار
  • کیفیت نرم‌افزار
  • فرایند توسعه نرم‌افزار

گام سه) تحلیل

 • تحلیل ریشه و مطالعه موردی (Case Study) برخی نمونه‌های شکست یا آسیب در سازمان
  • تحلیل دلایل برخی نمونه‌های شکست و آسیب فنی در توسعه نرم‌افزار در سطح کارفرمای محترم، جهت تشخیص ریشه، جلوگیری از تکرار و کاهش ریسک
 • تحلیل معضلات موجود و تغییرات فنی مورد نیاز در سطح کلان برای حرکت به سمت سیستم‌های قابل‌اتکا، کارا و تغییرپذیر در درازمدت

گام چهار) پیشنهاد بهبود

 • ارائه پیشنهاد برای ارتقای سطح بلوغ معماری نرم‌افزار سامانه‌های مورد نظر
 • ارائه پیشنهاد برای ارتقای سطح بلوغ تضمین کیفیت نرم‌افزار سامانه‌های مورد نظر
 • ارائه پیشنهاد برای ارتقای سطح بلوغ فرایند توسعه نرم‌افزار سامانه‌های مورد نظر
 • ارائه پیشنهادهای کلان فنی و استراتژیک در سطح سازمان
 • تهیه نقشه‌ راه گذار و مهاجرت به سمت بهبود کیفیت
  • تبیین گام‌های لازم برای تغییرات فنی، با حداقل مخاطرات فنی و بیزینسی
 • انتقال دانش و تجربه در زمینه‌های طراحی فرایندهای تضمین کیفیت و معماری نرم‌افزار
 • مشاوره‌های موردی
  • ارائه مشاوره‌های موردی به پرسش‌های فنی و تکنیکی تیم‌های توسعه و تیم‌های مدیریتی کارفرما


مهم‌ترین بخش‌های خدمات کارشناسی در این همکاری، در جدول زیر نیز به طور خلاصه آمده است:

عنوان

توضیح

آشنایی کلی و ارزیابی عمومی

آشنایی با فضای کلی پروژه‌های کارفرما از جمله موضوعات پروژه‌ها
شناسایی فناوری‌های مورد استفاده
تشخیص کاستی‌های پراولویت از منظر مدیران و کارشناسان

تحلیل و بهبود معماری نرم‌افزار

تهیه سند معماری برای سامانه‌های منتخب
ارزيابی و تعیین سطح بلوغ سامانه‌های موردنظر از منظر معماری نرم‌افزار
ارائه پیشنهاد برای ارتقای سطح بلوغ معماری نرم‌افزار سامانه‌ موردنظر

تحلیل و بهبود کیفیت توسعه نرم‌افزار

تهیه سند طرح تضمین کیفیت برای سامانه‌های منتخب
ارزيابی و تعیین سطح بلوغ سامانه‌های موردنظر از منظر کیفیت نرم‌افزار
پیشنهاد برای ارتقای سطح بلوغ تضمین کیفیت نرم‌افزار سیستم پایلوت

تحلیل و بهبود فرایند توسعه نرم‌افزار

تهیه سند فرایند توسعه نرم‌افزار برای سامانه‌های منتخب
ارزيابی و تعیین سطح بلوغ سیستم‌های منتخب از منظر فرایند توسعه نرم‌افزار
ارائه پیشنهاد برای ارتقای سطح فرایند توسعه نرم‌افزار سامانه‌های منتخب

آموزش و انتقال تجربه

آموزش مستندسازی معماری نرم‌افزار، طرح تضمین کیفیت و فرایند توسعه نرم‌افزار
انتقال دانش و تجربه در زمینه‌های طراحی فرایندهای تضمین کیفیت و معماری نرم‌افزار

مطالعه موردی برخی نمونه‌های شکست یا آسیب در سازمان و تحلیل ریشه آن‌ها

تحلیل دلایل برخی نمونه‌های شکست و آسیب فنی در توسعه نرم‌افزار در سطح کارفرمای محترم، جهت تشخیص ریشه، جلوگیری از تکرار و کاهش ریسک

ارائه پیشنهادهای کلان فنی و استراتژیک در سطح سازمان

تحلیل معضلات موجود و تغییرات فنی مورد نیاز در سطح کلان برای حرکت به سمت سیستم‌های قابل‌اتکا، کارا و تغییرپذیر در درازمدت

تهیه نقشه‌‌راه گذار و مهاجرت به سمت بهبود کیفیت

تبیین گام‌های لازم برای تغییرات فنی، با حداقل مخاطرات فنی و بیزینسی

تهیه و بصری‌سازی شناسنامه جامع سامانه‌ها و نقشه‌ ارتباطات سامانه‌ها

تهیه نقشه سرویس‌ها و سامانه‌های مختلف و ارتباطات آن‌ها به جهت ارائه دید کلان مدیریتی و مدیریت فنی جهت رصد بازآرایی معماری سامانه‌ها

مشاوره‌های موردی

ارائه مشاوره‌های موردی به پرسش‌های فنی و تکنیکی تیم‌های توسعه و تیم‌های مدیریتی کارفرما


2-2 محصولات و آورده‌های آماده تحویل

برخی از مصنوعاتی که برای بهبود کیفیت نرم‌افزار مورد نیاز است، توسط مشاور در تجربیات قبلی تولید شده و به عنوان یک محصول آماده قابل عرضه است. این موارد، آورده‌های آماده‌ تیم مجری از روز اول همکاری خواهد بود.

 • قالب سند معماری (SAD)
 • فهرست الزامات (چک‌لیست) معماری نرم‌افزار
 • فیلم آموزشی، انگیزشی و توجیهی در زمینه تهیه سند معماری
 • قالب سند طرح تضمین کیفیت (QAP)
 • فهرست الزامات (چک‌لیست) کیفیت نرم‌افزار
 • قالب سند شناسنامه و ارتباطات (SCD) با امکان شخصی‌سازی برای کارفرما
 • زیرساخت آماده‌سازی نقشه تعاملی سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان: توصیف ویژوال سامانه‌های مرتبط و ارتباطات آن‌ها

بخش 3- سامانه‌های هدف برای شروع همکاری

طی یک مرحله بررسی کوتاه و سریع، اولویت‌بندی اولیه‌ای بین سامانه‌ها و پروژه‌های مختلف مجموعه‌ کارفرما انجام خواهد شد. هدف از این اولویت‌بندی، بررسی امکان تاثیرگذاری خدمات مشاوره برای بهبود پروژه‌های مختلف در مجموعه‌ کارفرما خواهد بود. خلاصه وضعیت پروژه‌های مختلف، در جدول زیر نمایش داده شده است.

در این بررسی، پارامترهایی مثل «آمادگی پروژه برای اصلاح»، «اهمیت پروژه» و «ضریب تاثیرگذاری اصلاحات» به صورت نسبی مقداردهی شده و مجموع این سه پارامتر، تحت عنوان «امتیاز انتخاب» در آخرین ستون جدول زیر نمایش داده خواهد شد. سپس این جدول براساس آخرین ستون و به صورت نزولی مرتب می‌شود.

نام محصول

تیم توسعه‌دهنده

تعداد اعضای تیم توسعه

تعداد اعضای تیم پشتیبانی

اندازه محصول

طول عمر پروژه

آمادگی نسبی برای اصلاح

اهمیت نسبی پروژه

ضریب تاثیرگذاری اصلاحات

امتیاز انتخاب

بخش 4- مقیاس، هزینه و حجم همکاری

1-4 زمان‌بندی و اولویت‌بندی پروژه

در گام اول همکاری، قالب جدول زیر را پیشنهاد می‌کنیم. توجه به موارد زیر در خصوص جدول پیشنهادی لازم است:

 • اهداف ذکرشده در این جدول، نسبی هستند. برخی موارد (مثل تهیه مستندات) شفاف‌تر و ملموس‌تر هستند و برخی موارد نیز (مثل کشف منشا معضلات فنی و تهیه نقشه‌راه بهبود در سطح سازمان) پیچیده‌تر و مبهم‌تر هستند و حصول دستاورد در آن‌ها به شرايط پروژه و سطح بلوغ نرم‌افزار وابسته است.
 • این همکاری در آغاز، نیازمند همراهی و صرف زمان مستقل از طرف افراد ارشد فنی از سمت کارفرما است. همچنین نگارش مستندات (اسناد SCD, SAD, QAP) با محوریت کارشناسان ارشد فنی کارفرما انجام می‌شود.

   

  مدت همکاری

  سقف تعهد

  آماده تحویل پیش از شروع همکاری

  محدوده تاثیر

  برنامه‌ها و اهداف همکاری

  1

  یک تا دو ماه

  صد نفرساعت پایه

  • قالب سند معماری (SAD)
  • فیلم آموزشی و توجیهی سند معماری

  یک سامانه نرم‌افزاری

  • آشنایی با کارکردها و معماری سامانه موردنظر
  •  کمک به تهیه مستند معماری (SAD)
  • ارزيابی معماری نرم‌افزار و تعیین سطوح بلوغ معماری
  • ارائه گزارش تحلیلی از نقاط قوت و ضعف معماری نرم‌افزار

  2

  یک تا دو ماه

  صد نفرساعت پایه

  • قالب سند طرح تضمین کیفیت (QAP)

  یک سامانه نرم‌افزاری

  • آشنایی با کارکردها و فرایند توسعه سامانه موردنظر
  • کمک به تهیه مستند طرح تضمین کیفیت نرم‌افزار (QAP)
  • ارزيابی کیفیت توسعه نرم‌افزار و تعیین سطوح بلوغ کیفیت
  • ارائه گزارش تحلیلی از نقاط قوت و ضعف کیفیت نرم‌افزار

  3

  یک تا چهار ماه

  دویست نفرساعت پایه

  •  + موارد فوق
  •  قالب سند شناسنامه و ارتباطات (SCD)

  یک سامانه نرم‌افزاری

  • + موارد فوق
  • کمک به تهیه سند شناسنامه و ارتباطات نرم‌افزار (SCD)

  4

  دو تا شش ماه

  چهارصد نفرساعت پایه

  • + موارد فوق
  • فهرست الزامات (چک‌لیست) کیفیت نرم‌افزار
  • فهرست الزامات (چک‌لیست) معماری نرم‌افزار

  یک یا دو سامانه نرم‌افزاری

  • + موارد فوق
  • ارائه نقشه ارتباطی سامانه‌های سازمان با تمرکز بر سامانه‌های منتخب
  • ارائه گزارش تحلیلی از پیشنهادهای بهبود کیفیت و معماری
  • ارائه نقشه‌راه برای بهبود و پیشرفت سامانه‌های نرم‌افزاری در گام‌های بعدی

  5

  سه تا شش ماه

  هزار نفرساعت پایه

  • + موارد فوق
  • قالب آسیب‌شناسی 
  • شخصی‌سازی روند همکاری با توجه به نیازها و شرايط کارفرما
  • نقشه تعاملی سامانه‌ها. یک نرم‌افزار تعاملی جهت مدیریت و توصیف بصری سامانه‌های سازمان و ارتباطات آن‌ها

  یک الی چهار سامانه

  • + موارد فوق
  • آسیب‌شناسی و تبیین معضلات فنی در تیم‌ها و پروژه‌ها و آغاز تلاش برای رفع آن‌ها
  •  تلاش برای کشف منشا معضلات فنی
  •  آغاز اجرای نقشه‌راه فنی بهبود در سطح کلان سازمان فنی کارفرما

  6

  شش تا دوازده ماه

  دو هزار نفرساعت پایه

  • + موارد فوق
  • فیلم آموزشی و توجیهی طرح تضمین کیفیت
  • آموزش مهارت‌های لازم در زمینه معماری و کیفیت نرم‌افزار به تیم‌های توسعه نرم‌افزار

  براساس نیاز پروژه و سازمان تعیین می‌شود

  • تدوین پیشنهادهای بهبود معماری در سطح هر سامانه و نقشه‌راه
  •  تدوین پیشنهادهای بهبود کیفیت توسعه نرم‌افزار در سطح هر سامانه و نقشه‌راه
  • تدوین استانداردها، روال‌ها و پیشنهادهای سبک‌وزن و عملیاتی برای بهبود در سطح سازمان (پیشنهادهای کلان و فراسیستمی)
  • تلاش برای فرهنگ‌سازی و همراستا شدن بدنه سازمان با اهداف سازمان در زمینه کیفیت
  • مشاوره و همکاری در اجرای طرح‌های پیشنهادی

  7

  یک سال

  سه هزار نفرساعت پایه

  • براساس نیاز پروژه و سازمان تعیین می‌شود

  براساس نیاز پروژه و سازمان تعیین می‌شود

  • براساس نیاز پروژه و سازمان تعیین می‌شود


  2-4 نحوه ارائه خدمات

 • کارشناسان شرکت اعوان در سه سطح «کارشناس» (کارشناس پایه یا Junior)، «کارشناس ارشد» (Senior) و «مدیر پروژه و مشاور خبره» (Expert) به کارفرما معرفی می‌گردد.
 • خدمات کارشناسان در سطح «مدیر پروژه و کارشناس خبره» با ضریب دو و سطح «کارشناس ارشد» با ضریب یک‌و‌نیم لحاظ می‌گردد. میزان نفرساعت‌های اعلام‌شده در جدول فوق و گزارش‌های ماهیانه، براساس «نفرساعت پایه» (کارشناس) بیان می‌شود.
 • زمانی که کارشناس آماده‌به‌کار در اختیار کارفرما قرار دارد و یا هر ساعتی که در راستای این پروژه صرف می‌کند و بابت آن از شرکت مشاور حقوق دریافت می‌کند، جزو ساعات مفید محسوب می‌شود.
 • ضرورت ندارد که همه ساعات خدمات کارشناسی به صورت حضوری ارائه بشود. بخش عمده خدمات به شکل غیرحضوری ارائه می‌شود. بر حسب نیاز، جلسات و همکاری‌های لازم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
 • ارائه خدمات در خارج از تهران در این قرارداد موضوعیت ندارد.

3-4 سهم‌بندی سطوح کارشناسی

حدود بودجه‌بندی خدمات کارشناسی مجری به شرح زیر است:

سطح

ضریب

سهم

وظایف

کارشناس (پایه)

1

حداکثر 30%

مواردی از قبیل تهیه مستندات، مرور ساختاری مستندات و خدمات اولیه مشاوره

کارشناس ارشد

1.5

حدود 50%

مواردی از قبیل اظهار نظر، مشاوره و بهبود فنی و تکنیکی پروژه‌ها و همچنین ارزيابی و اظهار نظر جدی فنی و محتوایی

مدیر پروژه و مشاور خبره

2

حداقل 20%

مواردی از قبیل تحلیل و ارزيابی استراتژیک و سطح کلان فنیبخش 5- سوابق مرتبط شرکت اعوان

1-5 سابقه مشاوره در زمینه کیفیت نرم‌افزار

پروژه چابک‌سازی چرخه توسعه نرم‌افزار در همراه اول

یکی از پروژه‌های جاری شرکت اعوان، «چابک‌سازی چرخه تامین سرویس‌های فناوری اطلاعات» همراه اول است. این پروژه با چشم‌انداز اهدافی مانند «تحول دیجیتال»، «چابکی در تامین و ارائه سرویس‌» و با توجه به رویکردهای روزآمد مانند DevOps و Microservices و Agile تعریف و اجرا شد. از جمله فعالیت‌های این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تهیه مستند معماری ارتباطات سامانه‌های مختلف همراه اول
 • تهیه مستند معماری فنی هر سامانه
 • تهیه طرح تضمین کیفیت در فرایند توسعه هر سامانه
 • ارزيابی سامانه‌ها و تعیین سطوح بلوغ آن‌ها از منظر تضمین کیفیت و معماری نرم‌افزار
 • پیشنهاد تغییر و بهبود در طرح‌های تضمین کیفیت و معماری نرم‌افزار
 • مشاوره در زمینه متدولوژی‌های چابک، به‌ویژه Scaled Agile جهت پیکربندی و تنظیم و طراحی متدولوژی‌های چابک در تیم‌های بزرگ توسعه نرم‌افزار
 • مشاوره در زمینه تغییرات معماری سامانه‌های موجود و بررسی معماری فنی سامانه‌های جدید

پروژه چابک‌سازی و بهبود معماری در کارگزاری مفید

این همکاری در جهت ارزيابی یکی از سامانه‌های نرم‌افزاری مورد نظر این کارگزاری از منظر کیفیت نرم‌افزار، کیفیت فرایند توسعه و معماری نرم‌افزار آغاز شد. بعد از انجام موفقیت‌آمیز این مسئولیت، قرارداد بزرگتر و مفصل‌تری برای ارزيابی و بهبود سامانه‌های کلیدی این کارگزاری آغاز شد. اهم فعالیت‌های این همکاری عبارتند از:

 • تدوین طرح تضمین کیفیت سامانه‌های مورد نظر
 • تدوین سند معماری نرم‌افزار سامانه‌های مورد نظر
 • تعیین سطوح بلوغ سامانه‌های مورد نظر از منظر کیفیت نرم‌افزار و معماری نرم‌افزار
 • ایجاد نقشه ارتباطات کلان سامانه‌های نرم‌افزاری در کارگزاری
 • تبیین نقاط قوت و ضعف سامانه‌های مورد نظر و ارائه پیشنهادهای فنی جهت بهبود معماری و کیفیت توسعه نرم‌افزار
 • همکاری در اجرای طرح‌ها و بهبودهای پیشنهادی

پروژه ارزيابی معماری و کیفیت سامانه‌های نرم‌افزاری کمیته امداد

این همکاری در جهت ارزيابی معماری نرم‌افزار و تصمیم‌گیری در زمینه جایگزینی یا نگهداری و توسعه برخی از سامانه‌های کلیدی نرم‌افزاری مورد نظر این سازمان آغاز شده است. برخی از فعالیت‌های این همکاری عبارتند از:

 • تدوین سند معماری نرم‌افزار سامانه‌های مورد نظر
 • تعیین سطوح بلوغ سامانه‌های مورد نظر از منظر معماری نرم‌افزار
 • ایجاد نقشه ارتباطات کلان سامانه‌های نرم‌افزاری در کارگزاری
 • تبیین نقاط قوت و ضعف سامانه‌های مورد نظر و ارائه پیشنهادی فنی جهت بهبود معماری و کیفیت توسعه نرم‌افزار

آموزش و مشاوره در شرکت ایزایران

همکاری اصلی با شرکت ایزایران در قالب آموزش مفاهیم مهم در حوزه کیفیت نرم‌افزار بوده است. مواردی از جمله تست واحد، تست کارایی و بار، لاگ، بازآرایی (Refactoring)، تحلیل کد، فرایند CI/CD و مدل‌سازی داده، در این دوره پوشش داده شد. هم‌چنین جلسات مشاوره بابت بررسی ابزارها و فرایندهای (ALM (Application Lifecycle Management در این شرکت برگزار شد.

2-5 سابقه ارائه خط‌تولید نرم‌افزار

شرکت اعوان یکی از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های دانش بنیان در زمینه ارائه خط‌تولید نرم‌افزار در کشور است که قبلا این محصول را به شرکت‌های متعدد دولتی، خصوصی، صنعتی، بانکی و بیمه‌ای ارائه کرده است. اهم مشتریان خط‌تولید نرم‌افزار وایز (WISE) به شرح زیر هستند:

 • شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین (برای سازمان تامین اجتماعی)
 • شرکت داده‌ورزی سداد (برای بانک ملی ایران)
 • شرکت فولاد آلیاژی ایران (مستقر در یزد، برای اتوماسیون صنعتی)
 • شرکت صنایع الکترونیک زعیم (پرتال سازمانی)

3-5 سایر سوابق مرتبط

برخی از پروژه‌های شرکت اعوان که تجربه آن‌ها به نوعی می‌تواند در این قرارداد یا چشم‌انداز همکاری تاثیر مثبت داشته باشند به شرح زیر است:

 1. پروژه رجیستری گوشی‌های همراه
  • همکاری در پروژه رجیستری گوشی‌های همراه برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی. در این پروژه، تجربه موفق چند ده هزار تراکنش در ثانیه به دست آمد.
 2. ایجاد بستر مقیاس‌پذیر جهت پیاده‌سازی پروژه‌های با تراکنش‌های بسیار زیاد و حساس
  • ایجاد بستر پیام‌رسانی با الگوی برنامه‌نویسی واکنش‌گرا مبتنی بر مدل اکتور. استفاده از برنامه‌نویسی مبتنی بر مدل اکتور –که در پروژه پیام‌رسان به خوبی به آن مسلط شدیم- برای حوزه‌های دیگر مثل حوزه‌های بانکی، مالی و غیره می‌تواند کاملا مفید واقع گردد.
  • ایجاد زیرساخت‌های قابل استفاده مجدد جهت پیاده‌سازی پروژه‌های پردازش دنباله رویدادها و پردازش جریان داده‌های حجیم.
 3. ایجاد یک خط‌تولید نرم‌افزارهای سازمانی بزرگ
  • بیش از ده سال از راه‌اندازی این خط تولید می‌گذرد. البته این خط تولید به صورت مداوم اصلاح و تکمیل شده است و فناوری‌ها و امکانات آن به صورت مداوم بروزرسانی می‌شود.
 4. سامانه ارتباطات مردمی (ZRM)
  • این سامانه در بسیاری از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در حال استفاده است.


در صورت علاقه‌مندی، توضیحات بیشتر درباره تجارب فوق قابل ‌ارائه است. • No labels