Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • در این مرحله ثبت‌نام شهروند در سامانه انجام شده است و یک نام کاربری نیز به وی تخصیص داده شده است که در تصویر فوق قابل ملاحظه است. اما حساب کاربری وی فعال نیست و هیچ عملیات مهمی را نمی‌تواند در سامانه انجام دهد.
  • فعال‌سازی حساب کاربری با وارد کردن رمز یکبار مصرف ارسال شده صورت می‌گیرد. کد صحت سنجی را وارد کنید و ادامه دهید. در نظر داشته باشید برای پست الکترونیک و شماره تلفن همراه، جداگانه کدهای صحت سنجی ارسال می شود.
  • دقت کنید که یکی از این دو فیلد شماره همراه و پست الکترونیکی اجباری است و لازم نیست هر دوی آنها وارد شود اما اگر وارد شد، در وضعیت تایید نشده قرار می گیرد و ارتباط با شهروند از طریق آن ممکن نیست.

 توجه: درصورتی که در اجرای موارد فوق به مشکل برخوردید مستند لینک ثبت نام و ورود به سامانه می‌تواند کمک حال شما باشد. 

 سناریویی که در بالا توضیح داده شد، مربوط به شکایت است. لذا کاربر جهت ثبت مورد به صفحه ثبت‌نام هدایت شد. اما در سوت زنی، معرفی شهروند اختیاری است. لذا اگر شهروند این ماهیت را انتخاب کند، در فرم ثبت نام گزینه‌ی «ادامه بدون ثبت نام» در اختیارش قرار دارد که می تواند بدون معرفی خود، به ثبت سوت زنی بپردازد.

...

امکانات دیگری که در اختیار شهروندان است نیز از قرار زیر است :

  • تغییر رمز عبور
  • خروج از سامانه
  • فراموشی نام کاربری و رمز عبور